1051 Tate Slub Samue
$205.36 USD
No.1 NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
2060 Cotton-Ramie Shijira Samue
$164.29 USD
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
6001 Kasuri Tsumugi Samue
$198.52 USD
No.1 BeigeNo.2 BrownNo.3 Dark BrownNo.4 Golden YellowNo.5 Yellow OcherNo.6 Matcha GreenNo.7 Light GreenNo.8 Light BlueNo.9 BlueNo.10 NavyNo.11 GrayNo.12 BlackNo.13 PinkNo.14 Wine RedNo.15 Dark RedNo.16 OrangeNo.17 Royal Purple+ 14 more
3055 Cotton Twill Weave Samue
$184.83 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1055 Small Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
$246.44 USD
No.15 Navy BlueNo.16 BlueNo.17 GrayNo.18 BrownNo.19 Dark BrownNo.20 Black+ 3 more
1603 Omi Chijimi Ramie Jinbei
$239.59 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BeigeNo.4 BlackNo.5 Green+ 2 more
1040 Tate Slub Long Haori
$136.91 USD
No.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 Green+ 1 more