2060 Cotton/Ramie Shijira Samue
From ¥23,000 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
1051 Tate Slab Samue
From ¥27,000 JPY
No.1 NavyNo.2 Iron blueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
3055 Cotton Twill Weave Samue
¥26,000 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1055 Small Pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.15 Navy blueNo.16 BlueNo.18 BrownNo.20 BlackNo.17 GrayNo.19 Dark brown+ 3 more
1603 Omi Chijimi Ramie Jinbei
From ¥33,000 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BeigeNo.4 BlackNo.5 Green+ 2 more
1118 COOLMAX Seersucker Jinbei
From ¥24,000 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BeigeNo.4 Black+ 1 more