1092 Cotton/hemp Yoryu Samue
From ¥26,000 JPY
No.71 Dark NavyNo.73 BlueNo.74 GrayNo.75 BrownNo.78 GreenNo.79 Black+ 3 more
2060 Cotton/Hemp Shijira Samue
From ¥23,000 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more