1092 Cotton/hemp Yoryu Samue
From ¥26,000 JPY
No.71 Dark NavyNo.73 BlueNo.74 GrayNo.75 BrownNo.78 GreenNo.79 Black+ 3 more
2060 Cotton/Hemp Shijira Samue
From ¥23,000 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
1095 Omi Chijimi Honasa (PureRamie) Samue
From ¥40,000 JPY
No.91 Dark NavyNo.93 GrayNo.94 BeigeNo.95 GreenNo.99 Black+ 2 more
8050 Linen-Cotton Roll-Up Samue
¥26,000 JPY
No.1 BeigeNo.2 Dark NavyNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more