3055 Cotton Twill Weave Samue
¥26,000 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1054 Large pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.10 GreenNo.11 NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
1055 Small Pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.15 Navy blueNo.16 BlueNo.18 BrownNo.20 BlackNo.17 GrayNo.19 Dark brown+ 3 more
5080 Samue Coat
¥46,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
5033 Double Weave Stretch Samue (HIJIRI)
¥36,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
1077 Cotton Suede-lined Samue
¥46,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.5 BrownNo.6 Black+ 1 more
5058 Dobby Herringbone Stretch Samue
¥31,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more