1054 Large pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.10 GreenNo.11 NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
3055 Cotton Twill Weave Samue
¥26,000 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1055 Small Pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.15 Navy blueNo.16 BlueNo.18 BrownNo.20 BlackNo.17 GrayNo.19 Dark brown+ 3 more