3055 Cotton Twill Weave Samue
$184.83 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1054 Large Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
$246.44 USD
No.10 GreenNo.11 NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
1055 Small Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
$246.44 USD
No.15 Navy BlueNo.16 BlueNo.17 GrayNo.18 BrownNo.19 Dark BrownNo.20 Black+ 3 more
1083 Enshu Ori Samue
$225.90 USD
No.61 Dark NavyNo.63 GrayNo.65 BrownNo.66 Black+ 1 more
5080 Samue Coat
$355.97 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
5033 Double Weave Stretch Samue [HIJIRI]
$232.75 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
8022 Yokokasuri Design Samue
$198.52 USD
No.1 PurpleNo.2 BlackNo.3 NavyNo.5 Brown+ 1 more
1077 Cotton Suede-lined Samue
$355.97 USD
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.5 BrownNo.6 Black+ 1 more
5058 Dobby Herringbone Stretch Samue
$219.06 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more