[Fabric Sample]1054 Large Pattern Dobby Sashiko-ori
$1.03 USD
No.10 GreenNo.11 NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
[Fabric Sample] 1051 Tate Slub
$1.03 USD
No.1 NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
[Fabric Sample]8050 Linen-Cotton Roll-Up Samue
$1.03 USD
No.1 BeigeNo.2 Dark NavyNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]8022 Yokokasuri Design
$1.03 USD
No.1 PurpleNo.2 BlackNo.3 NavyNo.5 Brown+ 1 more
[Fabric Sample]5080 Samue Coat
$1.03 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]5058 Dobby Herringbone
$1.03 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]5043 Chambray Fully Lined Samue
$1.03 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 Dark BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]5040 T/C Twill Weave
$1.03 USD
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 WhiteNo.4 GreenNo.5 Gray+ 2 more