[Fabric Sample] 6001 Kasuri Tsumugi
¥150 JPY
No.2 BrownNo.3 Dark BrownNo.4 Golden YellowNo.5 Yellow OcherNo.6 Matcha GreenNo.7 Light GreenNo.8 Light BlueNo.9 BlueNo.10 NavyNo.11 GrayNo.12 BlackNo.13 PinkNo.14 Wine RedNo.15 Dark RedNo.16 OrangeNo.17 Royal Purple+ 13 more
[Fabric Sample]1083 Enshu Ori
¥150 JPY
No.61 Dark NavyNo.63 GrayNo.65 BrownNo.66 Black+ 1 more
[Fabric Sample]5020 T/C Burberry-ori
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 BrownNo.4 GreenNo.5 Gray+ 2 more
[Fabric Sample] 1055 Small Pattern Dobby Sashiko-ori
¥150 JPY
No.15 Dark NavyNo.16 BlueNo.17 GrayNo.18 BrownNo.19 Dark BrownNo.20 Black+ 3 more
[Fabric Sample] 1051 Tate Slub
¥150 JPY
No.1 NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
[Fabric Sample]5058 Dobby Herringbone
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]1095 Omi Chijimi Honasa (Pure Ramie)
¥150 JPY
No.91 Dark NavyNo.93 GrayNo.94 BeigeNo.95 GreenNo.96 BlueNo.97 BrownNo.99 Black+ 4 more
[Fabric Sample]1054 Large Pattern Dobby Sashiko-ori
¥150 JPY
No.10 GreenNo.11 Dark NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
[Fabric Sample] 3055 Cotton Twill Weave
¥150 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
[Fabric Sample]1116 Wool-like
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 Brown
[Fabric Sample]8050 Linen-Cotton Roll-Up
¥150 JPY
No.1 BeigeNo.2 Dark NavyNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]5080 Coat
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
[Fabric Sample]2080 Washi Shijira-ori
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 GreenNo.4 Gray+ 1 more
[Fabric Sample]2060 Cotton-Ramie Shijira
¥150 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
[Fabric Sample]1611 Ojiya Chijimi Honasa (Pure Ramie)
¥150 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BeigeNo.4 BlackNo.5 Green+ 2 more