1051 Tate Slub Samue
From $176.68 USD
No.1 NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
3055 Cotton Twill Weave Samue
$156.29 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
6001 Kasuri Tsumugi Samue
$169.88 USD
No.1 BeigeNo.2 BrownNo.3 Dark BrownNo.4 Golden YellowNo.5 Yellow OcherNo.6 Matcha GreenNo.7 Light GreenNo.8 Light BlueNo.9 BlueNo.10 NavyNo.11 GrayNo.12 BlackNo.13 PinkNo.14 Wine RedNo.15 Dark RedNo.16 OrangeNo.17 Royal Purple+ 14 more
2060 Cotton-Ramie Shijira Samue
From $169.88 USD
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
1055 Small Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
From $217.45 USD
No.15 Dark NavyNo.16 BlueNo.17 GrayNo.18 BrownNo.19 Dark BrownNo.20 Black+ 3 more
1054 Large Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
From $217.45 USD
No.10 GreenNo.11 Dark NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
1092 Cotton-Ramie Yoryu Samue
From $203.86 USD
No.71 Dark NavyNo.73 BlueNo.74 GrayNo.75 BrownNo.78 GreenNo.79 Black+ 3 more
8050 Linen-Cotton Roll-Up Samue
$210.65 USD
No.1 BeigeNo.2 Dark NavyNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
1095 Omi Chijimi Honasa (Pure Ramie) Samue
From $271.81 USD
No.91 Dark NavyNo.93 GrayNo.94 BeigeNo.95 GreenNo.99 Black+ 2 more
1083 Enshu-ori Samue
From $197.06 USD
No.61 Dark NavyNo.63 GrayNo.65 BrownNo.66 Black+ 1 more
5020 T/C Burberry-ori Samue
From $163.09 USD
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 BrownNo.4 GreenNo.5 Gray+ 2 more
1036 Women's Kasuri Pattern Cotton Samue
$108.72 USD
No.1 NavyNo.2 RedNo.3 Bronze YellowNo.4 GreenNo.5 Purple+ 2 more
2027 Tate Slub Hanten
$142.70 USD
No.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 Green+ 1 more
1603 Omi Chijimi Ramie Jinbei
From $237.83 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BeigeNo.4 BlackNo.5 Green+ 2 more
1118 COOLMAX Seersucker Jinbei
From $156.29 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BeigeNo.4 Black+ 1 more
7010 Ink Painting Jinbei
From $183.47 USD
No.1 Beige/DragonNo.2 Black/DragonNo.3 Beige/HawkNo.4 Black/Hawk+ 1 more