9001 Sashiko-ori Cotton Zudabukuro
¥9,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.3 BrownNo.4 BlackNo.5 GrayNo.6 Dark Brown+ 2 more
9021 Sashiko-ori Shingenbukuro
¥5,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 BlueNo.3 GrayNo.4 BrownNo.5 GreenNo.6 Black+ 3 more
9070 Sashiko-ori Shoulder Bag
¥14,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.4 BrownNo.5 GreenNo.6 Black+ 2 more
9060 Tate Slub Zudabukuro
¥9,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more