1051 Tate Slub Samue
$205.36 USD
No.1 NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
7060 Cotton Shijira Jinbei
$136.91 USD
No.1 NavyNo.2 BlueNo.4 BlackNo.5 BeigeNo.6 GrayNo.7 Green+ 3 more
6001 Kasuri Tsumugi Samue
$198.52 USD
No.1 BeigeNo.2 BrownNo.3 Dark BrownNo.4 Golden YellowNo.5 Yellow OcherNo.6 Matcha GreenNo.7 Light GreenNo.8 Light BlueNo.9 BlueNo.10 NavyNo.11 GrayNo.12 BlackNo.13 PinkNo.14 Wine RedNo.15 Dark RedNo.16 OrangeNo.17 Royal Purple+ 14 more
3055 Cotton Twill Weave Samue
$184.83 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1054 Large Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
$246.44 USD
No.10 GreenNo.11 NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
1055 Small Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
$246.44 USD
No.15 Navy BlueNo.16 BlueNo.17 GrayNo.18 BrownNo.19 Dark BrownNo.20 Black+ 3 more
1074 Sashiko-ori Jacket
$136.91 USD
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 GrayNo.4 Brown+ 1 more
1083 Enshu Ori Samue
$225.90 USD
No.61 Dark NavyNo.63 GrayNo.65 BrownNo.66 Black+ 1 more