1074 Sashiko-ori Jacket
¥19,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 GrayNo.4 Brown+ 1 more
5080 Samue Coat
¥46,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
1045 Tate Slub Jacket
¥18,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.2 Iron blueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
2054 Large pattern Sashiko Haori
¥20,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.4 BrownNo.10 Green+ 1 more
1047 Tate Slub Haori
¥16,000 JPY
No.1 Dark NavyNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 2 more