1074 Sashiko-ori Jacket
$136.91 USD
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 GrayNo.4 Brown+ 1 more
1047 Tate Slub Haori
$102.68 USD
No.1 Dark NavyNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 2 more
5080 Samue Coat
$355.97 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
1045 Tate Slub Jacket
$109.53 USD
No.1 Dark NavyNo.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 GreenNo.7 Black+ 3 more
1040 Tate Slub Long Haori
$136.91 USD
No.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 Green+ 1 more
2054 Large Pattern Sashiko Haori
$123.22 USD
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.4 BrownNo.10 Green+ 1 more
6020 Kasuri Tsumugi Mizuyagi
$109.53 USD
No.9 BlueNo.13 PinkNo.14 Wine RedNo.17 Royal Purple+ 1 more
2027 Tate Slub Hanten
$171.14 USD
No.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 Green+ 1 more
6091 Twill Weave Haori
$95.84 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 Black+ 3 more
1080 Enshu-ori Sleeveless Haori
$116.37 USD
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.5 BrownNo.6 Black+ 1 more