3055 Cotton Twill Weave Samue
$186.92 USD
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
1054 Large Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
From $249.23 USD
No.10 GreenNo.11 Dark NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
1055 Small Pattern Dobby Sashiko-ori Samue
From $249.23 USD
No.15 Dark NavyNo.16 BlueNo.17 GrayNo.18 BrownNo.19 Dark BrownNo.20 Black+ 3 more
1074 Sashiko-ori Jacket
$138.46 USD
No.1 Dark NavyNo.2 BlackNo.3 GrayNo.4 Brown+ 1 more
1083 Enshu Ori Samue
From $228.46 USD
No.61 Dark NavyNo.63 GrayNo.65 BrownNo.66 Black+ 1 more
5080 Samue Coat
$360.00 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more
8022 Yokokasuri Design Samue
$200.77 USD
No.1 PurpleNo.2 BlackNo.3 NavyNo.5 Brown+ 1 more
1077 Cotton Suede-lined Samue
$360.00 USD
No.1 Dark NavyNo.3 GrayNo.5 BrownNo.6 Black+ 1 more
2027 Tate Slub Hanten
$173.08 USD
No.2 Iron BlueNo.4 GrayNo.5 BrownNo.6 Green+ 1 more
5033 Double Weave Stretch Samue [HIJIRI]
$235.38 USD
No.1 Dark NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Black+ 1 more