2060 Cotton/Ramie Shijira Samue
From ¥23,000 JPY
No.201 BeigeNo.202 GrayNo.206 GreenNo.207 Dark NavyNo.208 BrownNo.209 Black+ 3 more
7060 Jinbei Casual Summer Clothes Cotton Shijira
From ¥18,000 JPY
No.1 NavyNo.2 BlueNo.4 BlackNo.5 BeigeNo.6 GrayNo.7 Green+ 3 more
1092 Cotton/hemp Yoryu Samue
From ¥26,000 JPY
No.71 Dark NavyNo.73 BlueNo.74 GrayNo.75 BrownNo.78 GreenNo.79 Black+ 3 more
1054 Large pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.10 GreenNo.11 NavyNo.12 BlueNo.13 GrayNo.14 BrownNo.26 Black+ 3 more
1055 Small Pattern Sashiko-ori Samue
From ¥34,000 JPY
No.15 Navy blueNo.16 BlueNo.18 BrownNo.20 BlackNo.17 GrayNo.19 Dark brown+ 3 more
3055 Cotton Twill Weave Samue
¥26,000 JPY
No.1 NavyNo.2 GrayNo.3 BrownNo.4 Bronze YellowNo.5 GreenNo.6 BlackNo.7 WhiteNo.9 Antique PurpleNo.11 PinkNo.14 BlueNo.16 Dark Red+ 8 more
6001 Kasuri Tsumugi Samue
¥28,000 JPY
No.1 BeigeNo.2 BrownNo.3 Dark BrownNo.4 Golden YellowNo.5 Yellow OcherNo.6 Matcha GreenNo.7 Light GreenNo.8 Light BlueNo.9 BlueNo.10 NavyNo.11 GrayNo.12 BlackNo.13 PinkNo.14 Wine RedNo.15 Dark RedNo.16 OrangeNo.17 Royal Purple+ 14 more
7003 Cotton Hemp Youryu Jinbei
From ¥20,000 JPY
No.1 NavyNo.2 BlueNo.3 BeigeNo.4 BlackNo.5 GrayNo.6 BrownNo.7 Green+ 4 more